Мислоем


Мислоемът е предмет, който позволява на магьосниците да преглеждат наново спомените си. Представлява каменен съд със сребристо съдържание, което прилича едновременно на течност и на газ. Това всъщност са мислите и спомените на магьосника. Мислоемът позволява на хора, които не са били част от спомена, да „влязат“ в него и да го прегледат като странични наблюдатели. 

Заради личния характер на съдържанието и за да се избегнат евентуални злоупотреби, повечето мислоеми със спомените в тях, се погребват заедно със собствениците им. В някои случаи магьосникът предава мислоема със спомените си на друг човек, какъвто е случаят с мислоема в „Хогуортс“ (настоящият директор предава мислоема на следващия директор).