Джеймс Потър и Залата на древните кръстопътища


От Дж. Норман Липър


Тази книга е базирана на светa и героите, създадени от Дж. К. Роулинг


СЪДЪРЖАНИЕ

2. Пристигането на "Алма Алерон"..........................................................................

3. Призракът и натрапникът........................................................................................

4. Прогресиращият елемент........................................................................................

5. Книгата на Аустранадукс........................................................................................

6. Среднощната среща на Хари.................................................................................

7. Прекратената лоялност...........................................................................................

8. Пазенето на пещерата..............................................................................................

9. Оспорваното предателство...................................................................................

10. Празник на площад "Гримолд"............................................................................

11. Трите реликви............................................................................................................

12. Визум-Инепцио........................................................................................................

13. Разкритието на мантията....................................................................................

14. Залата на древните кръстопъти.......................................................................

15. Мъгълския шпионин............................................................................................

16. Бедствието на жезъла на Мерлин..................................................................

17.  Нощта на завръщането.......................................................................................

18. Кулата на събранието........................................................................................

19. Разкрити тайни....................................................................................................

20. Разказът на предателя......................................................................................

21. Подаръкът на зелената кутия........................................................................

Послеслов....................................................................................................................