Предметите в "Хогуортс"

Oт Дж. К. Роулинг

Всички първокурсници в "Хогуортс" трябва да изучават седем предмета: Трансфигурация, Вълшебство, Отвари, История на магията, Защита срещу черните изкуства, Астрономия и Билкология. Уроците по Летене (върху метли) също са задължителни.
В края а втората им година в "Хогуортс", учениците са длъжни да изберат най-малко два допълнителни предмета измежду следните: Аритмантика, Мъгълознание, Пророкуване, Древни руни и Грижа за магическте създания.
Тясно специализирани предмети като Алхимията понякога се преподават през последните две години, в случай, че има достатъчно желаещи да ги изучават.

Бележките на авторката

В най-ранните ми бележки списъкът с училищни предмети е малко по-различен. Билкологията се казва Хербализъм („Herbalism”), Пророкуването е задължително от първата година, както и Алхимията и предмет, наречен само „Животни“ (“Beasts”), а Трансфигурацията се нарича Трансфигурация / Метаморфоза (“Transfiguration / Metamorphosis”).